برای استفاده از خدمات تعمیرات، لطفا از طریق تلگرام با شماره های زیر در تماس باشید و عکس مورد تعمیری رو ارسال نمایید:

09394239032 آقای امیرحسین مهدی پور

09356033593 آقای سعید سیدزاده

تعميرات مبلمان